Projekt „Otwarte dane - dostep, standard, edukacja” dofinansowany z Funduszy Europejskich 

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
05.01.2018

Główny Urząd Statystyczny wraz z Urzędem Statystycznym we Wrocławiu i Centrum Informatyki Statystycznej w partnerstwie z Ministerstwem Cyfryzacji, Ministerstwem Finansów oraz Narodowym Funduszem Zdrowia realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”.

Celem projektu jest realizacja zadania polegającego na dobudowaniu interfejsu programistycznego API do Banku Danych Lokalnych.

Nr Umowy/Porozumienia o dofinansowanie:

POPC.02.03.01-00-0028/17-00 z dnia 01.09.2017 r.

Oś priorytetowa: POPC II oś „E-administracja i otwarty rząd”

Działanie: 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego

Dofinansowanie projektu z UE: 19 947 312,45 zł w tym dla statystyki publicznej: 190 531,75 zł.

Link do plakatu.


Do góry